Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Efekt kształcenia:
Student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu podstaw matematyki i programowania.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn