Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę z zakresu modelowania zagadnień związanych z eksploatacją i niezawodnością obiektów technicznych.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W15
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • MBM2A_W03
    ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu