Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Efekt kształcenia:
Student zna metody analizy i przetwarzania danych pomiarowych w celu wykorzystania w zakresie sztucznych sieci neuronowych.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W06
    ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów