Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Efekt kształcenia:
Student zna obszary potencjalnych zastosowań sztucznych sieci neuronowych w projektowaniu. Zna zalety jak i ograniczenia metody.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu