Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać metodę SSN do rozwiązania złożonego, nietypowego problemu technicznego.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U21
    potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe