Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Efekt kształcenia:
Student potrafi interpretować wyniki obliczeń przeprowadzanych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski