Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wstęp do matematyki - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę korzystania z podręczników do matematyki. Potrafi wybrać i uzasadnić właściwą metodę rozwiązania zagadnienia matematycznego
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_K01
    ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań; ma doświadczenie w pracy w grupie i podejmowaniu różnych ról