Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody matematyczne w technologii materiałów
Efekt kształcenia:
Umie budować modele matematyczne do opisu zjawisk fizycznych i chemicznych we współpracy z innymi osobami.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_K01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych