Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mining geology
Efekt kształcenia:
Student have a knowledge on GY sampling method
Powiązania z KEU:
  • GES2A_W05
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz zastosowanie w działaniach praktycznych, w tym również w zakresie metodyki badań, poszukiwań i dokumentowania złóż kopalin, oraz trendy rozwojowe w tym zakresie