Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mining geology
Efekt kształcenia:
Student is able to plan and perform sampling and estimate error value of sampling method
Powiązania z KEU:
  • GES2A_U07
    potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z zakresu geologii, inżynierii środowiska i górnictwa oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniając także aspekty pozatechniczne