Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mining geology
Efekt kształcenia:
Student is able to estimate deposit resources and error value of estimation
Powiązania z KEU:
  • GES2A_U09
    potrafi opracować dokumentację lub raport z realizacji zadania projektowego lub badawczego wraz z interpretacją lub dyskusją wyników i przedstawieniem wniosków
  • GES2A_U10
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację zawierająca wyniki zadania projektowego lub tezy wynikłe z wykonanej pracy badawczej oraz brać udział w dyskusji, a także prowadzić dyskusję dotyczącą wyników prac innych osób