Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Efekt kształcenia:
Samodzielnie inicjuje i podejmuje projekt badawczy i prowadzi go w oparciu oparciu o zasady etyczne
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K04
    Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.
  • SOC1A_K07
    Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur.