Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika płynów
Efekt kształcenia:
wiedza ta powinna byc odpowiednio kojarzona z analizą i opisem zjawisk związanych ze zjawiskami statyki i dynamiki płynów
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W02
    ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową