Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika płynów
Efekt kształcenia:
wiedza z termodynamiki powinna uzupełniać nabytą wiedzę z zakresu matematyki i fizyki pod kątem analizy i opisu zjawisk z zakresu mechaniki płynów
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W06
    ma elementarną wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową