Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie elementów roboczych maszyn urabiających
Efekt kształcenia:
Potrafi przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego określić parametry wybranych elementów urabiających maszyn roboczych.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych