Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika płynów
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać w odniesieniu do opisu konkretnych zjawisk z dziedziny mechaniki płynów zdobyta wiedzę z zakresu matematyki
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U02
    potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych