Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika płynów
Efekt kształcenia:
dzięki odbywaniu zajęć laboratoryjnych w małych podgrupach tworzonych podczas zajęć potrafi pracować zespołowo i rozwiązywać w zespole konkretne zadania i problemy naukowo-techniczne
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U07
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań