Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanika płynów
Efekt kształcenia:
potrafi swykorzystac wiedzę z zakresu termodynamikę do opisu zjawisk związanych z przepływami cieczy i gazów
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U16
    potrafi stosować termodynamikę do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy oraz spalania w procesach technologicznych