Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wpływ domieszek i dodatków mineralnych na właściwości kompozytowych materiałów cementowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U02
    potrafi przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać aspekty pozatechniczne oraz dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.
  • CER1A_U02
    Korzystać z programów i aplikacji do prowadzenia obliczeń, tworzenia grafik, modelowania i projektownia materiałów, wyrobów i procesów technologicznych, a także pozyskiwać i przetwarzać informacje z różnych źródeł, krytycznie je oceniać oraz wykorzystywać w praktyce inżynierskiej.