Dane EU modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria oprogramowania
Efekt kształcenia:
potrafi dobrać i zastosować wzorce projektowe odpowiednio do rozwiązywanego problemu
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U04
    Potrafi stosować prawo w technice w tym stosować normy, ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę własności intelektualnej, zarządzania ludźmi i prowadzenia przedsiębiorstwa.
  • AIR1A_U09
    Potrafi sformułować algorytm i napisać program oraz zaimplementować na wybrany układ cyfrowy. Potrafi wykorzystać komputerowe narzędzia wspomagania projektowania układów automatyki.