Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sztuczna inteligencja w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
Student zna metody modelowania układów nieliniowych, niestacjonarnych z zastosowaniem adaptacji i kompensacji zakłóceń.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę na temat metod sterowania w tym zna i rozumie: - teorię systemów, - teorię automatów, - teorię sterowania wielowymiarowymi obiektami MIMO, - teorię optymalizacji.