Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sztuczna inteligencja w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe modele sztucznych neuronów oraz modele sztucznych sieci neuronowych: jednokierunkowych, rekurencyjnych, dwukierunkowych. Student zna metody uczenia sieci neuronowych. Student wie jak zbudowany jest system adaptacyjny ANFIS.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W06
    Ma pogłębioną wiedzę na temat zaawansowanych metod i narzędzi programistycznych w tym : - zna i rozumie wielozadaniowe systemy operacyjne, - zna zaawansowane metody programowania, - zna zaawansowane narzędzia i języki programowania, - zna zaawansowane narzędzia wspomagania projektowania, - zna systemy monitorowania i sterowania złożonymi procesami przemysłowymi, - zna systemy sztucznej inteligencji.