Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sztuczna inteligencja w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić syntezę systemu sterowania z zastosowaniem regulatora rozmytego, sztucznej sieci neuronowej, systemu neuro-rozmytego oraz algorytmu genetycznego.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_U06
    Potrafi przeprowadzić syntezę złożonych, wielowymiarowych układów sterowania MIMO. Potrafi przeprowadzić syntezę optymalnego prawa sterowania. Potrafi dokonać optymalizacji konstrukcji. Potrafi zaprojektować automat i przeprowadzić analizę jego stanów. Potrafi zaprojektować adaptacyjny układ sterowania.