Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sztuczna inteligencja w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
Student potrafi implementować w wybranym sterowniku PLC opracowane przez siebie algorytmy sterowania wykorzystujące metody sztucznej inteligencji.
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_U06
    Potrafi przeprowadzić syntezę złożonych, wielowymiarowych układów sterowania MIMO. Potrafi przeprowadzić syntezę optymalnego prawa sterowania. Potrafi dokonać optymalizacji konstrukcji. Potrafi zaprojektować automat i przeprowadzić analizę jego stanów. Potrafi zaprojektować adaptacyjny układ sterowania.