Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Sztuczna inteligencja w automatyce i robotyce
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego uczenia i dokształcania się w zakresie nowatorskich rozwiązańw układów sterowania
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_K01
    Posiada świadomość otoczenia gospodarczego, zasad makroekonomii i wpływu właściwego zarzadzania na rozwój osobisty, rozwój zespołów ludzkich i państwa. Posiada kompetencje do właściwego kierowania zespołami i procesorami. Posiada kompetencje do inicjowania i tworzenia innowacji jako czynnika rozwoju osobistego i przedsiębiorstwa.