Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Physics 2
Efekt kształcenia:
Students become aware of the importance and implications of engineer work for society and the environment. They gain consciousness and responsibility for their future work
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
  • ETE1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;