Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca dyplomowa (magisterska)
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji
Powiązania z KEU:
  • ZIP2A_W02
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich