Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Praca dyplomowa (magisterska)
Efekt kształcenia:
Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań
Powiązania z KEU:
  • ZIP2A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, samodzielnego poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych określając przy tym priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań