Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie eksploatacji złóż surowców mineralnych
Efekt kształcenia:
Zna maszyny i urządzenia, które są wykorzystywane przy eksploatacji złóż surowców mineralnych.Potrafi dobrać maszyny i urządzenia dla różnego rodzaju górnictwa w zależności od systemu eksploatacji.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • MBM2A_W03
    ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji