Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biomechanika i inżynieria medyczna
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie cele i metody biomechaniki i inżynierii medycznej
Powiązania z KEU:
  • AIR2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat projektowania sterowania napędami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi. Ma wiedzę na temat napędów ciała stałego.