Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia nieorganiczna z elementami chemii analitycznej - podstawowy
Efekt kształcenia:
zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze
Powiązania z KEU:
  • CER1A_W01
    Podstawowe zjawiska chemiczne i fizyczne oraz obliczenia matematyczne stosowane w technologiach i analizach chemicznych z zakresu dyscypliny inżynierii chemicznej a także zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej.