Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia nieorganiczna z elementami chemii analitycznej - podstawowy
Efekt kształcenia:
rozumie przydatność wiedzy chemicznej
Powiązania z KEU:
  • CER1A_K02
    Kompetentnego pełnienia funkcji zawodowych w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej, umiejętności pracy zespołowej, działalności na rzecz środowiska oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.