Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Powiązania z KEU:
  • GGO1A_W04
    (zna i rozumie) fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z wiertnictwem i geoinżynierią, gazownictwem ziemnym i eksploatacją otworową złóż, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości