Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metrologia i systemy pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę związaną z oceną błędów systematycznych i losowych występujących przy pomiarach, zna podstawowe pojecia rachunku prawdopodobieństwa w zakresie zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych, własności rozkładu normalnego oraz podstaw analizy regresji.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową