Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metrologia i systemy pomiarowe
Efekt kształcenia:
Potrafi oszacować błędy pomiarowe systematyczne i losowe, przeprowadzić analizę danych pomiarowych oraz przedstawić je graficznie.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U03
    potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań