Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących szkliste materiały budowlane
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U06
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich