Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą metod generowania programów sterujących i zakresu ich stosowania
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • MBM2A_W12
    zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)