Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Efekt kształcenia:
Umie ocenić nakład pracy i czasu konieczny do realizacji postawionego zadania technologicznego
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
  • MBM1A_U03
    potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań