Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Obrabiarki sterowane numerycznie
Efekt kształcenia:
Ma świadomość posiadanej wiedzy i konieczność jej pogłębiania.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych