Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przekształtnikowe napędy prądu przemiennego
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać rodzaj napędu do wymagań technologicznych
Powiązania z KEU:
  • ELT2A_U11
    potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania, ocenić i zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań technicznych z zakresu wybranej przez siebie specjalności, a także, potrafi zaprojektować złożone urządzenie lub system, związane z zakresem wybranej przez siebie specjalności, oraz zrealizować ten projekt lub jego fragment, używając właściwych metod i środków, w tym przystosowując do tego celu już istniejące, a także potrafi oszacować koszty w procesie projektowania