Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Circuits Theory 2
Efekt kształcenia:
Student can both analyze and synthesize simple signal processing circuits in time and frequency domain.
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_U07
    potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe
  • ETE1A_U07
    potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe