Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Signals and Systems
Efekt kształcenia:
Student knows and understands methods for telecommunication signals representation in both time and frequency domain. Student knows principles of analogue transmission, properties of telecommunication channel, transmission codes and modulations.
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_W14
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowani
  • ETE1A_W14
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowani