Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Signals and Systems
Efekt kształcenia:
Student is able to perform literature, databases and other sources research; student can integrate, analyze and comment researched results. Student is prepared to formulate conclusions and opinions.
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_U02
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
  • ETE1A_U02
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;