Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Zdaje sobie sprawę ze złożoności i logicznej całości aparatu matematycznego
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności inżynierskich oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań technicznych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jak również do zasięgania opinii ekspertów.