Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Computer Networks
Efekt kształcenia:
student has oredered knowledge on routing protocols
Powiązania z KEU:
 • ETP1A_W11
  ma uporządkowaną wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;
 • ETP1A_W12
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy dla wybranych urządzeń sieciowych;
 • ETP1A_W16
  ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów elektronicznych oraz teleinformatycznych; orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;
 • ETE1A_W11
  ma uporządkowaną wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;
 • ETE1A_W12
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy dla wybranych urządzeń sieciowych;
 • ETE1A_W16
  ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów elektronicznych oraz teleinformatycznych; orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;