Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Computer Networks
Efekt kształcenia:
student is able to address devices in computer networks
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_U14
    potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; potrafi administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz rozwiązywać pojawiające się w nich problemy;
  • ETE1A_U14
    potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; potrafi administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz rozwiązywać pojawiające się w nich problemy;