Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu analizy matematycznej.
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_W01
    Posiada wiedzę ogólną z zakresu wybranych działów nauk ścisłych, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.