Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka
Efekt kształcenia:
Umie obliczać pochodne i stosuje rachunek różniczkowy do badania przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej.
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_U02
    Potrafi przygotować założenia wybranego problemu lub eksperymentu, zaplanować i zorganizować pracę zespołu specjalistów oraz własną, przeprowadzić analizę wyników oraz opracować raport merytoryczny.