Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka
Efekt kształcenia:
Potrafi precyzyjnie formułować wypowiedzi i logicznie wnioskować.
Powiązania z KEU:
  • BUD1A_K02
    Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym.