Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Tworzywa amorficzne
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić syntezę oraz podać metody badawcze materiałów amorficznych i krystalicznych
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_U06
    potrafi przygotować i przedstawić w języku obcym prezentację ustną lub opracowanie pisemne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.
  • CER1A_U04
    Właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu krystalochemii i krystalografii, dobrać surowce i metody charakterystyki wyrobów ceramicznych, a także planować i projektować bilans materiałowy i energetyczny procesu technologicznego.